Hitta vägen hem-att hjälpa människor till en förändring.

Välkommen till Institute The way to yourself.

 

Önskan att se andra fria från lidande och leva sin dröm -det kallar vi för det grundande The way to yourself mission.

Enligt oss handlar livet om att upptäcka vägen till sitt sanna jag och att tillfredsställda sin unika potential via befrielse från egot, vårt falska själv.

Våran verksamhet är ett resultat av gemenskap där passioner, arbetserfarenheter samt livserfarenheter uttrycks. Vi båda kände redan från barndomen -att intuitivt vägleda andra till det bättre med styrkan av positiva energier och andligheten i botten. Förmåga och kompetens att motivera människor till en positivt förändring utvecklades i vårat vuxen liv.

När vi för första gången träffades genom våra yrkesroller, upptäckte vi att vi har den gemensamma visionen av att 

leva sin dröm och vägleda andra hur man gör det. Samtidigt som det största av livets överraskning -kärlek!, kom till oss som en vind.

The way to yourself- är en plats där vi samlade allt vi älskar i livet och omväxlade det till nytta för andra.

För mig Agnes- är det en blandning av mitt passion som positiv psykologi och transpersonell  psykologi med betoning på coaching, samt filosofi. Mina yrkesroller som ledare, VD, behandlare inom socialarbete samt coach och yoga lärare, gjorde också en djup påverkan på verksamheten inriktning.

Mina driftkrafter ligger i att stödja människor i deras motivations processer i olika livs omständigheter.

Jag brinner för att göra människor medvetna genom att  "försöka" och genom upprepade försök lär vi oss, det kallas inte fel, dvs. att ett 

" Framgång betyder att gå från misslyckande till misslyckande, utan att förlora entusiasmen" William Churchill.

Jag tog med mig till verksamheten inspirationer från mina livs guider som: Paulo Coelho, Allan Wats, Moji, Osho, Dalajlama, Eckhart Tolle och Anthony De Mello.

För mig Richard -är det en del av mina passioner som healing, akupunktur samt passion till träningen, kost och över 15 år arbetserfarenhet av socialt arbete som behandlingspedagog.

I verksamheten delar jag också min inspiration av Dr Joe Dispenza, Eckhart Tolle och min livs guide Jesus. Jag önskar att bidra till läkande och förändrings process, genom att skapa vändpunkter hos människor, att  kunna se livet på nytt: vända skuld och skam till förståelse och kärlek, ge tillit och värde tillbaka till dom som känner sig mindre värda. Jag vill inspirera mina kunder med att följa sitt inre röst och att lära sig att ha tillit till livet, då detta inställning har lett mig på rätt väg. 

 

 

Du är inget fel som behöver att repareras, du är ett mirakel som behöver upptäcka och blomma ut.

Agnes & Richard

 

Med det menar vi att du är född som ett rent mirakel, men någonting på din väg händer som kanske gör att du inte kan inte blomma till sitt potential.

Du är född med ett ego, vilket kan stoppa dig från att lyssna på vår innersta sanning. Egot gillar inte förändring och genom prägling växer ego stark och du tror på en version att du är den du blev skapad av det vill säga din miljö, vilket sätter normer och regler och övertygelser på vem du är eller inte är. Egot handlar om rädslor och kontrollen, den är icke andligt heller.

Eftersom vi själva gick genom samma väggen vill vi i största grad att befria våra kunder från ego programmeringar, för att vi tror att innerst inne är man en rent ljus och kärlek- den sanna jag.

Att kunna frigöra gränslöshet, kärlek och storhet, att kunna lyssna inåt på sitt hjärta, finna en känslan av frihet, skapa den autentiska jag behöver enligt oss gå först genom inre rensning  process vilket kan frigöra och maximera det man önskar i livet. Efter det jobbar man att vägledning mot att låta dina inre krafter expandera, din potential.

Låt oss därför redogöra vad exakt som begränsar dig och ge oss chans att stödja dig i processen att du ska befria allt som står på vägen till din inre frihet, till att uppfylla dina drömmar.

Att uppnå ett önskat och effektivt resultat på våra kunder använder vi både evidensbaserade psykologiska verktyg och våra egna metoder som vi skapade inom verksamheten.

Grundläggande följer vi ett holistiskt sätt att behandla människor vilket innebär att alla våra delar – vår fysiska, mentala/emotionella och själsliga kropp- är lika viktiga för att uppnå balans, hälsa och inre frid. Vi människor är komplexa och allt inom oss hänger ihop och influeras av varandra och därför inser vi att bara holistiskt behandling ger mest effektivt och långsikt resultat.

 

Att samarbeta med oss kommer du att   :

 • Få våra synpunkter på vad livet handlar om och vad innebär livets mening.
 • Befria dig från ego programmeringar, trauma, försvarsmekanismer, destruktiva beteende mönster.
 • Skapa högre medvetenheten.
 • Få vägledning att hitta sitt eget livsväg. 
 • Locka fram motivation.
 • Få verktyg att kunna leva i balans, harmoni, inre frid, lugnet och nuet.
 • Få vägledning att kunna ändra ditt livsstil, skapa nya vanor och värderingar.
 • Få vägledning att upptäcka sitt sanna jag, sitt livs mission och upplysning.
 • Lära dig följa ditt hjärta och att lyssna på din intuition.
 • Lära dig att leva efter din passion.
 • Få vägledning att hitta din flow i kreativitet.
 • Befria din potential.
 • Lära dig att älska sig själv - leda sig själv.

 

Vår dröm i livet är också att få skapa ett personligt utvecklings projekt för barn vilket starkt   kommer att bidra till att blomma ut deras potential.

Du får den ledare som du är redo för, allt som ska komma, kommer till ditt liv när tiden är rätt och när du har tillit till livets ström och flöde.

Väkommen att kontakta oss.

Richard & Agnes