Du är ett mirakel när du föds, var det miraklet hela livet.
                                                                       Agnes

 

           Välkommen till Agnes Revenvall AB

 

Agnes Revenvall AB skapades baserat på mitt livs passion, som är positiv psykologi och filosofi, men mest av allt på det mirakel vi kallar liv och viljan att dela med mig av denna livets energi med omvärlden. De är orsakerna till att varumärket Agnes Revenvall skapades.

Jag är fascinerad av människor och önskan att hjälpa dem mentalt och med deras personliga utveckling ger mig ännu mer inspiration och motivation.

 

När människorna växer så växer jag med dem. Det är den känslan, som bringar mest glädje 
i livet. Min livsfilosofi bottnar sig i en övertygelse att människan vill i grund och botten av sitt hjärta alltid väl. Jag är frestad att säga att det finns inga svaga människor utan olika resurser, som vi disponerar under en given tid.

 

Agnes Revenvall AB är platsen, där du lär dig att styra över dina nuvarande resurser. Här kan du också skapa helt nya resurser, som möjliggör din personliga utveckling. Agnes Revenvall är märket, som skapades med tanke på alla, som söker efter inspiration, motivation och stöd i att hitta sin livsväg. Personer, som vill upptäcka och uppfylla sin potential, som är den riktiga meningen med livet. Eftersom en av livets viktigaste regler är balans och harmoni, kompletterar jag coachningen med Yoga, naturen och fysiska aktiviteter. Jag anser att endast ett holistiskt förhållningssätt till människan, som är så värdesatt i Skandinavien, ger en långsiktig garanti för ett långvarigt, hållbart och önskat resultat.

Jag är ingen quick-fix. Detta är ingen huvudvärkstablett. Jag jobbar med att komma in på djupet och nå roten för att få bort det som är oönskat och står i vägen för den personliga utvecklingen.

Agnes Revenvall är ett globalt varumärke där det saknas indelningar och där fundamentet är gjutet i egna livserfarenheter. Jag anser att denna egenskap är en utav mina starkaste sidor. Jag är ett levande exempel på att alla de verktygen jag ger er fungerar. I min verksamhet använder jag enbart verktyg, som jag använde för mig själv.

Alla varelser på denna jord har samma värde och rätt till den egna fria utvecklingen av ord och tanke. I dagens samhälle har vi tillräckligt många indelningar, begränsingar, ömsesidiga bedömmanden och kategoriseringar. Tillräckligt av att segregera varandra i olika lådor enligt våra egna övertygelser och begränsningar. Så detta är en plats för att enas och inte delas.

Den huvudsakliga källan till inspirationen är den egna intuitionen och kundens förväntningar. Jag är själv ett exempel på förändringar, vilka har skett med hjälp av de verktyg jag erbjuder. Jag anser att det, som är enkelt, minimalistiskt och okomplicerat ger bäst resultat. Jag vet att möjligheterna i livet är så mycket större än vi tror. 
När man lyssnar på själens och hjärtats behov och styrs av intuitionen, har jag upptäckt mitt riktiga jag och vad är sanningen. Idag vill jag dela med mig av detta till andra så att världen blir ett ännu bättre ställe att leva i.

Vad hjälper jag med:
- upptäcka, återfå känslan för egenvärde;
- hitta och aktivera din potential;
- hitta den väg, som leder dig i den önskade riktningen;
- upptäcka dig själv;
- motivera till positiva förändringar och sätta upp mål;
- lära dig att vara lycklig och att skapa det tillståndet (som är det mest eftertraktade tillståndet av alla);
- leta fram ditt flow.

HUR? - UNION

Agnes Revenvall är en holistisk syn på oss själva. Enligt mig, enbart det möjliggör långvariga resultat som uppnådda tidigare uppsatta och önskade mål. Det är också tal om förändring av livsstilen och definitionen av den riktiga identiteten. Det egna värdesystemet och värden som jag anser är nycklar till den personliga utvecklingen. Att koppla ihop verktyg från psykologin och coachningen med Yoga och dess andningstekniker, naturen, fysisk aktivitet och en balanserad portion av energi med hjälp av bra kosthållning kommer allt att stöpas i en helhet och skapa harmoni och balans.

Balans mellan sinnet, själen och kroppen kallas för UNION. Det är vad vi behöver för att fungera på ett hälsosamt sätt. Om någon av dessa ingredienser är ur balans så blir det alltid på bekostnad av någon av de andra delarna.


Jag ger dig min kunskap, erfarenhet, energi, engagemang och mitt leende.
Välkommen till min värld!
Agnes