NADA-Öronakupunktur

Fem punkter sätts i vardera öra behandlas med tunna nålar. Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens. Behandlingen tar upp till 45 minuter. Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen. NADA används sedan många år i stora delar av världen på stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård, beroendevård och PTSD-mottagningar.

Behandlingen består av 12 akupunkturtillfällen under 6 veckor och kommer att ske under lunchtid mellan kl 12.00-13.00.

Vecka 1-2: 3-4 tillfälle/vecka
Vecka 3-4: 2-3 tillfälle/vecka
Vecka 5-6: 1-2 tillfälle/vecka

Effekt av NADA-behandling
– Stresshormonet cortisol sjunker i blodet
– Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
– Seratonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro
– Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
– Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation
– Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest
– Ämnesomsättningen påverkas positivt
– Lugn-och ro hormoner ökar

Effekten av behandlingen håller i ca 10 månader

Fasta nålar kan också sättas och då i regel på punkt som heter shen-men, en mästar punkt som förstärker övriga punkter i örat.