Behandling

Tjänsterna är inte aktiva och detta gäller från mars 2019 tillsvidare på grund av konkurrent klausuler och lojalitetpilk i avtalet med organisation som vi samarbetar med.

Utifrån över 15 år arbetslivserfarenhet inom vård, omsorg och social arbete är behandlingsarbete för oss en förändringsprocess som innebär mycket krävande arbete, stabilitet, stort tålamod och ett djupt engagemang.

Behandling innebär också för oss att brinna för att hjälpa människor att komma ur olika typer av missbruk, stötta till en meningsfull vardag utan missbruk, jobba med förebyggande åtgärder för olika missbruksproblem.

Som behandlingspedagog arbetar man med vård och behandling av människor med olika typer av psykosociala problem och svårigheter samt med olika utsatta grupper i samhället, framförallt inom missbruksvård och -prevention. En stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna genom samtal, enskilt eller i grupp, där behandlingspedagogen är kontaktperson, stöd och rådgivare med personligt behandlingsansvar. Arbetet handlar mycket om att finnas till där för din/dina klient/klienter, genom samtal. Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Som behandlare följer man socialtjänster offentliga verktyg och metoder som: BBIC, IBC, vårdplan, genomförande plan, verktyg som:

MI, KBT, ÅP, TMO, MET,LAB,ESL, dokumentation som målreflektioner, daganteckningar, samt insats rapporter, samt delegering av medicin vid behov.

Det är en tjänst vilket man snabbt kunna sätta sig in i olika människors problem och situationer. Man möter dagligen människor med varierande behov såsom utsatta barn eller människor med psykiatriska problem. Man måste då kunna framställa en individuell behandlingsplan för varje patient baserat på varje människas unika förutsättning.

Arbetet utförs vanligen på behandlingshem eller på skola. En behandlingspedagog kan arbeta med vårdinsatser för utsatta människor vid flertalet typer av arbetsplatser såsom privata och kommunala behandlingshem, kriminalvården, socialtjänsten samt inom grund- och gymnasieskolan.

Yrket behandlingspedagog liknar socialpedagog- och socionomyrken. Skillnaden mellan behandlingspedagog och socialpedagog är att ditt arbete som behandlingspedagog är mer inriktad mot klienter med missbruksproblem.  Som socialpedagog är ditt arbete riktat mer mot socialt arbete för utsatta grupper i samhället.  Skillnaden mellan socionom och behandlingspedagog är att socionomprogrammet endast är en akademisk utbildning och mer juridik.