Healing

Healing (läkande) är den renaste form av kärlek som kan ges och tas emot. När vi tar emot healing regelbundet kommer vårt hjärta att hamna i kohorens vilket innebär en lugn och rytmiskt takt som utökar vårt energifält som vi har runt om kroppen. Detta fält skyddar oss från negativa energier från och sjukdomar, dock när vi är stressade och oroliga tar våran kropp den energi från vårat fält runt oss för att stärka och balansera oss åter, vilket gör att fältet minskar runt kroppen ,vi behöver då få påfyllning av energi för att fältet åter skall expandera som te x få healing eller att meditera återställer energifältet. Våra kroppar avger alltid ljus, energi eller frekvenser som för med sig ett specifikt budskap, specifik information eller en specifik intention. Vi har alla varseblivit andra människors energi och uppsåt när det varit arga eller frustrerade. Vi varseblir detta för att de sänder ut en stark energisignal som bär på en specifik information. Detsamma gäller en människa som lider och en människa vars energi är kärleksfull eller harmonisk, som vi uppfattar subtilt. För att förändra vårat varandetillstånd, måste vi förändra våra tankar och känslor. Varje cell i våran kropp har ett elektromagnetiskt fält som sänder ut och tar emot ljus och utbyter information till varandra och som även styr molekylerna.

Effekt av Healing

Reducerar smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar.

Healingen ger dig lugn i kroppen, inre balans, balans av dina chakran och en känsla av glädje.

Jag utför healing genom transhealing, samtalshealing eller Rei-Ki Healing.

Transhealing är en passiv process mellan healer och mottagare, där healern överlämnar sig helt till sitt healingteam i andevärlden. Dock håller jag en hand på ryggen då energin passerar genom mig till mottagaren. Även om transhealing många gånger anses ge mer fysiska effekter än t ex andlig healing, så är transhealing även riktad till det mentala, känslomässiga och själsliga planet för klienten.

Samtals healing är healing via samtal och via mitt energifält där du som mottagare känner ett inre lugn, trygghet och befriande från  tankar och oro. När vi samtalar ser jag och känner jag det som behöver läkas med ljus så kallad energi.

Rei-ki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Rei-ki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi"  Rei-ki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Priser:

Bedömnings samtal: Innan healing börjar vi alltid med ett bedömnings samtal vid personligt eller online möte. Pris: 45 minuter -500 sek.

Enskild The way to yourself Rei-Ki: 1 Behandling samtal-20 minuter +Rei-Ki 40 minuter.  Pris:1 timme-1,250 sek.

Enskild The way to yourself Trans Healing: 1 Behandling samtal-20 minuter + Trans Healing 20 minuter.  Pris:1 timme-1,250 sek.

Paket The way to yourself Healing: 10 behandlings samtal -20 minuter +10 Healing- 40 minuter. Pris:10 timmar-10,000 sek