Healing är den renaste form av kärlek som kan ges och tas emot. När vi tar emot healing regelbundet kommer vårt hjärta hamna i kohorens vilket innebär lugnt och rytmiskt som utökar vårt energifält som vi har runt om kroppen. Detta fält skyddar oss från andra negativa energier från andra, dock när vi är stressade och oroliga tar våra kropp den energi för att stärka och balansera oss åter vilket gör att fältet minskar runt kroppen. Att få healing eller att meditera återställer energifältet.

Våra kroppar avger alltid ljus, energi eller frekvenser som för med sig ett specifikt budskap, specifik information eller en specifik intention. Vi har alla varseblivit andra människors energi och uppsåt när det varit arga eller frustrerade. Vi varseblir detta för att de sänder ut en stark energisignal som bär på en specifik information. Detsamma gäller en människa som lider och en människa vars energi är kärleksfull eller harmonisk, som vi uppfattar subtilt. För att förändra vårat varandetillstånd, måste vi förändra våra tankar och känslor. Varje cell i våran kropp har ett elektromagnetiskt fält som sänder ut och tar emot ljus och utbyter information till varandra och som även styr molekylerna.

 Jag utför healing genom transhealing eller samtalshealing.

Transhealing är en passiv process mellan healer och mottagare, där healern överlämnar sig helt till sitt healingteam i andevärlden. Dock håller jag en hand på ryggen då energin passerar genom mig till mottagaren. Även om transhealing många gånger anses ge mer fysiska effekter än t ex andlig healing, så är transhealing även riktad till det mentala, känslomässiga och själsliga planet för klienten.

Samtals healing är healing via samtal och via mitt energifält där du som mottagare känner ett inre lugn, trygghet och befriande från det tankar och oro. När vi samtalar ser och känner jag det som behöver läkas med ljus så kallad energi.